SYLAN® Patinering - overfladebehandling af misfarvet murværk

SYLAN® Patinering er en service, der tilbydes af SYLAN® AS til indfarvning af murværk med farveforskelle. Metoden har været kendt de sidste 30 år, men den har ikke været særligt udbredt i Danmark. Behandlingen foregår ved at påføre murværk (sten og/eller fuger) specialprodukter der er udviklet til formålet. Herefter trænger farvestof og bindemiddel ind i murværket og giver et naturligt udseende. Afrensning af misfarvninger er også en del af SYLAN® Patinering-konceptet.

SYLAN® Patinering anvendes når mursten eller mørtel er blevet uensartet, eksempelvis:

  • Tilbygninger hvor det ikke har været muligt at fremskaffe sten identiske med eksisterende
  • Tilmuring af vinduer eller døre
  • Fejl i mursten eller mørtel
  • Reparationer efter hulmursisolering 
  • Delvise ommuringer efter revnedannelser og påkørsler mv.

Misfarvet murværk

Farven på murværk udligner sig med tiden og bliver mere ensartet. Det kan dog tage mange år inden der er opnået et tilfredsstillende udseende. Et udseende, der kan opnås meget hurtigt ved anvendelse af SYLAN® Patinering. 

Formålet med patineringen er, at det behandlede emne skal have et udseende, således at der opnås et naturligt farvespil i murværket.

Vore kompetencer er:

  • Patinering er meget billigere end ommuring

  • Specialuddannede fastansatte medarbejdere

  • Erfaring med mange forskellige underlag og farver

  • Bredt kendskab til murværk og behandling af bygningsfacader

  • Nemt at finde ud af ”om det virker”

Sådan udføres SYLAN® Patinering - overfladebehandling af misfarvet murværk

Vores medarbejdere er i stand til, at vurdere i hvor stort omfang og med hvilke farvenuancer, murværket behandles. Hver eneste opgave er individuel, så der findes ingen standardløsninger. SYLAN® Patinering foregår ved påføring af farvestoffer opblandet i vand og bindemiddel. Oftest er det mursten der skal behandles. Arbejdet foregår ved behandling af hver enkelt sten individuelt. Fuger kan også behandles, hvis de er årsag til farveforskel.

Selve patineringsvæsken skal have den rigtige farve, koncentration af farvestof og konsistens. Dette opnås ved, at blande forskellige farvekombinationer, der svarer til grundfarven i murværket. Når grundfarven er fastlagt kan selve patineringsarbejdet opstartes. Det vil være nødvendigt løbende at tørre den udførte patinering og vurdere udseendet. I mange tilfælde vil det være nødvendigt at tilpasse undervejs. Når grundfarven er færdig, skal murværket ofte have sit individuelle præg. Dette udføres ved at lave nye blandinger af patineringsvæske, som påføres partielt på enkelte sten, eller enkelte områder af murværket, så det samlede murværk får et ensartet og naturligt udseende. Det er ikke unormalt, i forbindelse med opfugtning, udtørring, lysforhold eller vejrlig, at farven har ændret sig en smule efter den udførte patinering. Derfor kan der være behov for yderligere besøg på pladsen. Når patineringen først har ”sat sig”, og den ønskede farve er opnået, kan det til gengæld forventes, at udseendet er stabiliseret. Yderligere patinering bør herefter ikke blive nødvendig.

SYLAN® Patinering på murværk der er vandafvisende pga. imprægnering

Det er meget vanskeligt at udføre SYLAN® Patinering på murværk, der er vandafvisende. I disse tilfælde anvendes yderligere farvestoffer, ligesom selve patineringsarbejdet er mere omstændeligt.

Inden du udfører overfladebehandling

Prøver: Hver opgave starter med at fastlægge hvilken løsning der forventes, samt beslutte behandlingsform. På udvalgte emner udføres prøvepatinering som vurderes. Denne prøve danner grundlag for den endelige løsning af opgaven, som herefter løses iht. de aftalte betingelser. Såfremt prøven ikke bliver acceptabel, standses arbejdet og der fremsendes kun faktura tilsvarende de påløbne omkostninger.

Download brochure SYLAN® Patinering

Garanti

Der ydes ikke garanti på SYLAN® Patinering.

Kvalitetssikrings Materiale inkl. Drift & Vedligehold

SYLAN® AS’s normale kvalitetssikrings Materiale udfyldes (med beskrivelse af farver og blandingsforhold til internt brug). Vedligeholdelse foregår ved at foretage visuel vurdering af udseendet på behandlede facader. I forbindelse hermed, bør det tillige kontrolleres, om der er behov for reparation af murværket. Tidligere udført patinering og/eller udførte reparationer, kan patineres igen efter behov. 

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up