Persondata – behandling af personoplysninger for samarbejdspartnere

Til dig, der er oprettet i vores database.

Du er oprettet i vores kontaktdatabase med almindelige personoplysninger (ikke følsomme) som eks. navn, telefonnummer, e-mailadresse, virksomheden hvori du er ansat mv. 

Oplysningerne anvender vi i forbindelse med almindelig kommunikation i forbindelse med kunde- og leverandørforhold. 

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger.

SYLAN® AS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

SYLAN® AS
Edwin Rahrs Vej 76
8220 Brabrand
Cvr. nr.: 14880534

Tlf: 70101520
Mail: kontakt@sylan.dk

For at opnå det bedst mulige samarbejde for begge parter, kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med medarbejdere, relevante myndigheder, underentreprenører, rådgivere mv.

SYLAN® AS vil opbevare/gemme personoplysninger, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor. Persondata slettes derfor som hovedregel ikke idet persondata er tilknyttet et aktuelt projekt. Projekter slettes ikke da vi har erfaringer for, at vi, selv mange år efter projektets afslutning (op til 20 år), har brug for at kunne svare på projektspecifikke spørgsmål.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, SYLAN® AS behandler om dig:

  • Retten til indsigt.
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod behandling.
  • Retten til dataportabilitet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at SYLAN® AS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up