SYLAN® AS Facaderenovering

Vi har noget at værne om. Nemlig en historie der går helt tilbage til 1967.  Har du også noget der er værd at beskytte, gør vi det gerne!!

Facaderenovering betegner arbejdet eller processen med renovering af bestående facader, herunder rensning, genopbygning, reparation og ikke mindst beskyttelse af bygningers ydre. 

Facaderenovering finder sted ved bygninger, der er beskadiget af vind og vejr, skader eller andre uhensigtsmæssige belastninger, der nedbryder eller ødelægger facaden. 

Renoveringer grundet tidligere tiders dårlige vedligehold

I Danmark finder mange facaderenoveringer sted pga. tidligere tiders dårlige vedligehold. Dette kan skyldes anvendelse af forkerte materialer (eksempelvis plastmaling) og metoder (manglende hensyntagen til konstruktionen). I øvrigt spænder facaderenovering over arbejder lige fra almindeligt vedligehold på grund af tilsmudsning, belastninger fra trafik, graffiti, afskalninger mv. til ældre, måske fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor bygherrer gerne lægger et større arbejde i at fastholde et originalt udseende.

Facaderenovering henhørte oprindeligt under murerfaget, indtil starten af 1990’erne, hvor en række danske selskaber specialiserede sig i sektoren. På dette tidspunkt vidste man, at effektiv facaderenovering skal udføres af specialister.

Facaderenovering er facaderensning, murreparationer og overfladebehandling

 • SYLAN® AS løser hele opgaven - fra afrensning til overfladebehandling med egne medarbejdere

 • Snart 50 års erfaring i byggebranchen

 • Gratis konsulentbesøg, tilstandsvurdering og behandlingsbeskrivelse 

 • Gode produkter fra anerkendte leverandører

 • Egen kalkulationsafdeling – vi kan gennemskue den mest fordelagtige løsning

SYLAN® AS har stor erfaring i alle former for betonrenovering i særdeleshed og bygningsfacader generelt

Vi besigtiger gerne din opgave, så vi sammen kan vurdere, hvordan en optimal løsning udføres, når der skal tages hensyn til udseende, holdbarhed og naturligvis økonomi. 
Ved hver enkelt facaderenoveringsopgave skal konstruktion, overfladebehandling og evt. skadesårsager analyseres. Denne analyse danner grundlag for, hvorledes den optimale facaderenovering udføres.
Kontakt os hvis du ønsker yderligere information, referenceliste eller besøgsaftale.

Hovedprincipper for udførelse af SYLAN® AS facaderenovering

 1. Opstilling af stillads som afdækkes med plast. "Retningslinjer om støvende og støjende arbejder" overholdes.
 2. Lavtrykssandblæsning. Denne afrensningsform er meget nænsom idet tryk og vandforbrug er lavt. Dermed begrænses skadesomfang og omkostninger til efterfølgende reparationer. Efter sandblæsningen afskylles facader.
 3. Udførelse af evt. reparationer. 
 4. Pudsning med egnede materialer.
 5. På de pudsede arealer imprægneres/grundes med SYLAN® Base.
 6. 2 gange overfladebehandling med egnet maling i en farve efter ønske.
 7. Demontering af stillads og andre finisharbejder.

... men ikke to facaderenoveringer er ens

Vi udfører også netpuds, hvor der er revnedannelser i konstruktionen. Eller forbedrer bygningens isoleringsværdier ved behandling med facadeisolering med puds. Her klargøres underlaget hvorpå facadeisolering opklæbes og dybles fast, inden overfladebehandling, som typisk består af en armeret underpuds, priming og afsluttende pudsning, evt. med indfarvet puds. 

Det kan også være en helt anderledes behandling din bygning har brug for. Den løsning kender vi også.

Download brochure Facaderenovering

Garanti på SYLAN® Facaderenovering

SYLAN® AS yder altid 5 års garanti på håndværksmæssigt korrekt udført arbejde på facaderenovering. Uanset hvor god en overfladebehandling, der udføres på bygningsfacader, skal det dog forventes, at vedligeholdelse er nødvendig, muligvis også indenfor garantiperioden. Det betyder, at skader, der ikke direkte kan henføres til entreprenørens mangelfulde arbejde, er bygherrens ansvar og risiko

Kvalitetssikring samt Drift og Vedligehold på SYLAN® Facaderenovering

Vi anbefaler, at overfladerne mindst en gang årligt gennemgås for eventuelle skader. Hvis mangler konstateres, kontaktes SYLAN® AS uden ugrundet ophold. Forsinket anmeldelse af reklamation kan medføre at garantien bortfalder. 

I øvrigt udbedres observerede skader iht. materialeleverandørens forskrifter, som medfølger i KS Materialet. Evt. algeforekomster kan bekæmpes med SYLAN® R-algefri.

SYLAN® AS deltager gerne i den løbende vedligeholdelse, både i de årlige bygningssyn, og når overfladebehandlinger skal vedligeholdes (normalt efter 8-15 år)

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up