Epoxy – skridsikre belægninger

Hovedprincipper for udførelse af SYLAN® AS epoxy gulve

Gulvet er den mest udsatte bygningsdel i industriejendomme. Derfor er det uhyre vigtigt, at gulvets opbygning er designet til den belastning, det vil blive udsat for - dette gælder ved såvel nybygning som ved renovering.

Vore løsningsforslag til en konkret opgave bygger altid på en analyse, hvor vi benytter os af både ekstern og intern ekspertviden - det sikrer vores kunde den optimale ydelse, såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt.

Kontakt os, hvis du vil have et gratis og uforpligtende behandlingsforslag.

Skridsikker belægning

SYLAN® AS udfører mange skridsikre belægninger på beton på svalegange, altaner, gangarealer og andre befærdede arealer. En skridsikker belægning reducerer risikoen for faldskader væsentligt, men beskytter også den underliggende konstruktion mod vandindtrængning og nedbrydning.

Levnedsmiddel – skridsikker belægning og rengøringsvenlighed

Levnedsmiddelindustrien stiller store krav til hygiejne, skridsikring, rengøringsvenlighed og selvfølgelig, at gulvet med kemisk forbandt til hulkehlerne er fuldstændig tæt for vandgennemtrængning. Desuden er det ofte vigtigt, at arbejdet kan færdiggøres hurtigt og uden lange udhærdningstider. Derfor bruges acrylprodukter ofte.

Industri – skridsikker belægning og høj styrke

Behovet i den øvrige industri spænder fra tyndfilmsbelægninger i lagre, tykfilmsbelægninger i industrihaller, glatte belægninger i laboratorier videre over 4-12 mm opbygning af belægninger i svært belastede områder til sandwichkonstruktioner med bauxit som tilslagsmateriale på ekstremt hårdt belastede ramper og broer.

Naturstensgulve – skridsikker og præsentabel

Et eksklusivt produkt, der benyttes meget som dekorativ belægning i indgangspartier, kontorer, salgslokaler og udstillinger. Der er stort set ingen grænser for valg af farvemuligheder, evt. med eget logo.

Rensning af betoner vigtig inden skridsikker belægning

Fællesnævneren for alle typer belægninger er kravet til styrke, holdbarhed, vedligeholdelse og naturligvis økonomi. Vore gulv- og renoveringssystemer er opbygget efter nøje, fastlagte recepter, der modsvarer de forskellige krav, der stilles.

Fælles for dem alle er det grundige forberedende arbejde, der f.eks. kan bestå af sandblæsning, våd/tør slibning med karborundum, diamantslibning, fræsning eller slyngrensning. Herefter er alle muligheder åbne for at skabe netop den gulvoverflade, der passer til den konkrete opgave.

Garanti for SYLAN® AS skridsikker belægning

Der ydes normalt 5 års garanti iflg. AB 92. Garantien gælder ikke i tilfælde af mangler, der skyldes begivenheder udenfor SYLAN® AS´ kontrol, såsom skader der skyldes manglende vedligehold, svigtende underlag, opstigende fugt, andre håndværkeres arbejde, samt fejl eller mangler ved de konstruktioner, hvor SYLAN® AS´ arbejde er udført, herunder sætninger, sprængninger etc.

Garantiarbejder forudsættes udført inden for normal arbejdstid. SYLAN® AS påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader på personer eller ejendom og hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Kvalitetssikring samt Drift og Vedligehold på SYLAN® epoxygulve

De udførte behandlinger bør efterses årligt og eventuelle skader repareres iht. materialeleverandørens forskrifter, som medfølger i KS Materialet. 
Vi deltager gerne i vejledning om materialevalg m.v. i forbindelse med genbehandling eller evt. reparation af skader.

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up