Rensning af murværk og beton

SYLAN® AS er eksperter i afrensning af facader

En effektiv afrensning betyder ikke altid, at der skal renses helt til bunds. Vurderingen af hvad underlaget efterfølgende skal bruges til, er afgørende for valg af rensningsmetode.

Nogle overflader har brug for ret hårdhændede afrensningsformer for at give en tilfredsstillende rensningsgrad. Dette kan være yderst vanskeligt, såfremt underlaget ikke skal beskadiges, ofte med dyre reparationer til følge. Andre overflader skal afrenses så nænsomt, at de fremstår helt uden spor efter afrensningen.

Der skal tages højde for nuancerne ved hver enkelt opgave, hvorfor specialudstyr og ikke mindst erfarne og professionelle fagfolk er en nødvendighed.

Grundprincipper i forbindelse med facaderensning

Facaderensning kræver reel erfaring, materiel og tålmodighed. Og det har SYLAN® AS. Erfaring gennem 30 års arbejde med afrensning, maskiner, der er effektive og velfungerende, samt medarbejdere der er samvittighedsfulde og ønsker at udføre opgaven optimalt.

Vi overholder gældende retningslinjer for støvende og støjende arbejder og for adgangsforhold (lift/stillads). Dermed undgår vi at vore kunder kommer i uheldige situationer i forbindelse med eksempelvis standsning af arbejdet, arbejdsskader, utilsigtet larm eller tilsmudsning.

Tryk, vandforbrug og blæsemiddel indstilles efter opgaven, så der ikke bruges flere ressourcer end der er behov for, samt lige så vigtigt, at der ikke renses så kraftigt, at underlaget ødelægges eller slides alt for meget. Dette kan nemlig betyde at omkostninger til reparationer bliver unødvendigt store.

Inden afrensningen

Der udføres ikke gratis prøver. Ved tvivl om udfaldskrav kan bygherre eller tilsyn godkende eller afvise en, af os, udført prøve der udføres i forbindelse med opstart af opgaven. Godkendes prøven udføres arbejdet iht. de aftalte konditioner. Afvises prøven fremsendes faktura til dækning af vore omkostninger.

Hvilken facaderenovering vælges efter afrensning?

Foruden afrensning udfører SYLAN® AS også selve facaderenoveringen og kan således assistere i forbindelse med valg af behandlingsmetode.

Vore kompetencer indenfor facaderensning er:

  • Vi har råd til velfungerende materiel der kan tilpasses den aktuelle opgave
  • Vi kan løse hele opgaven
  • Know how – vi har set problemet før og kan fremvise referencer
  • Rutinerede konsulenter giver seriøs rådgivning
  • Vi arbejder ikke på akkord
  • Herunder kan du se de mest almindelige rensemetoder. Men listen er ikke fyldestgørende. Du kan altid få en af vore konsulenter til at se på opgaven og komme med et behandlingsforslag.

Facaderensning med SYLAN® R-vand

Anvendelse: Afrensning af almindelig tilsmudsning, samt klargøring til efterfølgende overfladebehandling. På betonoverflader, der efterfølgende skal overfladebehandles med filtsning og maling, kan der anvendes højt tryk. I modsat fald skal trykket være så lavt som muligt for at gøre rensningen nænsom og for at bremse omfang af reparationer i underlaget.

Beskrivelse: Højtryksafrensning med vand udføres normalt med fladstråle- eller turbodyse. Tryk op til 500 bar. Vandforbrug ligger mellem 18 og 50 liter i minuttet.

SYLAN® R-damp

Anvendelse: Afvaskning af mos, og algebegroninger men også almindelig tilsmudsning. På betonoverflader, der efterfølgende skal overfladebehandles med filtsning og maling, kan der anvendes højt tryk. Andre overflader renses med lavest muligt tryk.

Beskrivelse: Højtryksafrensning med fladstråle- eller turbodyse med varmt vand, temperatur op til 150 grader C og tryk op til 500 bar. Normalt renses med fladstråledyse med temperatur på 60-80 grader C og tryk på ca. 200 bar. Vandforbrug 18-50 liter/min., normalt ca. 20 liter/min.

Facaderensning med SYLAN® R-mel

Anvendelse: Yderst skånsom afrensning af murværk og natursten mv. 

Beskrivelse: Med trykluft fremføres vand og blæsemiddel til den overflade, der skal renses. Som blæsemiddel anvendes brændt kalk (konsistens som mel), hvis knusningsgrad er meget lavere end knusningsgraden eksempelvis sand. Dermed kan murværk afrenses uden at ødelægge brandhuden på stenene. 
Affaldet er, i modsætning til kemisk afrensning, ikke omfattet af regler om miljøfarligt affald. Ligeledes ophobes ikke kemikalier i underlaget. -Kemikalier, som senere kan være årsag til misfarvning eller nedbrydning.

SYLAN® R-sand

Anvendelse: Afrensning af eksisterende puds og maling inden der skal udføres ny overfladebehandling. Tillige ”åbning” af overflader, der er ubehandlede, så der bedre kan opnås vedhæftning for ny overfladebehandling. 

Beskrivelse: Sandblæsning, som er effektiv, men også blid. Rensningsformen er meget nænsom på grund af det lave tryk (0,5 – 10 bar) og vandforbrug (ca. 2 liter /min.). Vore maskiner kan indstilles efter den aktuelle opgave, så unødvendige omkostninger til efterfølgende reparationer af fuger og puds undgås.

Facaderensning med SYLAN® R-algefri

Anvendelse: Behandling med algebekæmpelsesmiddel. 

Beskrivelse: Dræber biologisk vækst og giver mulighed for at fjerne resterne på meget nemmere vis. Reaktionstid inden efterfølgende behandlinger (eksempelvis afrensning eller overfladebehandling) er normalt 2 dage.

Andre former for facaderens

SYLAN® AS udfører alle afrensningsopgaver på bygningsfacader, også specialopgaver. Dette kan eksempelvis være misfarvninger, på murværk (salte, mangan, kalk osv.), kemisk afrensning, afrensning af graffiti, oprensning af oliespild og andre kemikalier samt afrensning af rust.

Download brochure Facaderens

Garanti på facaderens

Der ydes ikke garanti på rensearbejde. Vi har nødvendige forsikringer der dækker eventuelle skader vi måtte forårsage på tilstødende bygningsdele.

Kvalitetssikring på facaderensning

SYLAN® AS udarbejder kvalitetssikring på selve rensearbejdet. Kvalitetssikring på overfladebehandling samt drift og vedligeholdelsesanvisning leveres af det firma der laver overfladebehandlingen.
 

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up