Betonrenovering skal udføres af fagfolk

Gode materialer er en selvfølgelighed, men selv gode materialer løser ikke opgaven hvis de ikke anvendes korrekt. Hos SYLAN® AS har vi specialiseret os i betonrenovering og udfører alle opgaver i forbindelse med betonrenovering fra afrensningen, over reparationer til udførelse af den færdige overfladebehandling.

Før

Efter

Arbejdet udføres af fastansatte medarbejdere, der kender til teknologien bag betonbyggerier og derfor kan være med til at fastlægge den optimale betonrenovering.

Vi arbejder dagligt med betonrenovering, har de nødvendige maskiner og koncepter, samt kender produkter og procedurer til bunds. Vi kan gå lige på opgaven, uden risiko for hovsaløsninger eller unødvendige omkostninger til materiel, oplæring af medarbejdere, vurdering af arbejdsgange, udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale osv.

En fælles vurdering af den optimale løsning

Vi besigtiger gerne din opgave, så vi sammen kan vurdere, hvordan en optimal løsning udføres, når der skal tages hensyn til udseende, holdbarhed og naturligvis økonomi. Vi vurderer skadesårsager og –risici og udarbejder på baggrund heraf behandlingsforslag. Kontakt os hvis du ønsker yderligere information, referencer eller besøg.

Vore kompetencer er:

 • Vi kan løse hele betonrenoveringsopgaven - med egne faglærte medarbejdere

 • 25 års erfaringer med betonrenovering

 • Gratis konsulentbistand og behandlingsforslag

 • Ingen unødvendige opstartsomkostninger

 • Egen kalkulationsafdeling - vi kan gennemskue den mest fordelagtige løsning

Betonrenovering, eventuelt i kombination med overfladebeskyttelse, bør overvejes hvis der er konstateret eller mistanke om:

 • Karbonatisering
 • Alkalikiselreaktioner
 • Armeringskorrosion
 • Begroninger eller tilsmudsning på betonoverflader
 • Afskalning af betonstykker
 • Revnedannelser
 • Manglende styrke i konstruktionen
 • Afskalning af overfladebehandling
 • Vandindtrængning
 • Påvirkning fra salte eller andre kemikalier
   

Hovedprincipper for udførelse af betonrenovering

 1. Afrensning er vigtigt for at skabe god bund for overfladebehandling, samt for at få alle skader frem i lyset.Udhugning af dårligt beton og klargøring af reparationssted ved udførelse af korrekt dimensionering og rengøring.
 2. Svumning af reparationssted og armeringsjern for at opnå god vedhæftning.
 3. Isætning af specialbeton udviklet til betonrenovering.
 4. Finisharbejde herunder evt. udførelse af struktur, afforskalling, filtsning mv.
 5. Overfladebehandling i form af overfladeudjævning, overfladebehandling med specialmaling eller imprægnering med SYLAN® Dux.

Der skal altid tages højde for hvilken afrensningsmetode, der er den mest hensigtsmæssige til opgaven, om det er mere hensigtsmæssigt at udføre sprøjtebeton i stedet for traditionel betonrenovering, samt hvilken finish, der er optimal. Her tænkes såvel på overfladens struktur som på valg af overfladebehandling. Desuden kan det i specielle tilfælde være nødvendigt at udføre yderligere forstærkning af konstruktionen, yderligere kemikalieresistens eller måske katodisk beskyttelse. SYLAN® AS tager stilling i hvert enkelt tilfælde og kan løse alle opgaver.

Download brochure Betonrenovering

Garanti

Der ydes altid 5 års garanti på håndværksmæssigt korrekt udført arbejde. Garantien dækker ikke eventuelle skader forårsaget af hændelser der ikke er omfattet af vore arbejder, eksempelvis uhensigtsmæssig vandtilførsel eller saltindhold i konstruktionerne. Anden entreprenørs indgreb i arbejde udført af SYLAN® AS medfører at garantien bortfalder.

Kvalitetssikring samt drift og vedligehold

Vi anbefaler, at overfladerne mindst en gang årligt gennemgås for eventuelle skader. Hvis mangler konstateres, kontaktes SYLAN® AS uden ugrundet ophold. Forsinket anmeldelse af reklamation kan medføre at garantien bortfalder. 
I øvrigt udbedres observerede skader i henhold til materialeleverandørens forskrifter, som medfølger i kvalitetssikringsmaterialet.

Overfladebehandlingsprodukter skal have hærdningstid ca. 8 uger inden den maksimale styrke er opnået. 

Evt. algeforekomster kan bekæmpes med SYLAN® R-algefri.

SYLAN® AS deltager gerne i den løbende vedligeholdelse, både i de årlige bygningssyn, og når overfladebehandlinger skal vedligeholdes (normalt efter 8-15 år)

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up