Lad varmebesparelsen betale din facadeisolering

Facadeisolering med puds benyttes til isolering og facaderenovering af bygningsfacader - på alle ejendomme uanset stilart og anvendelse. Hvor facaden ønskes tilført et arkitektonisk løft. Eller hvor målet er en række bygningsfysiske forbedringer. Facadeisolering med puds løser begge dele.

Den arkitektoniske frihed kan udnyttes til at reetablere bygningers oprindelige stil eller skabe helt nye udtryk på gavle og facader.

I nybyggeri giver systemets høje fleksibilitet, hvad angår overflader, farver og detaljerigdom, mulighed for at skabe spændende arkitektur i både tæt-lavt byggeri og etagebyggeri.

Energibesparelser, sundere indeklima og en længere levetid

Facaderenoveringer gennemføres som regel i ældre ejendomme for at opnå energibesparelser, sundere indeklima og forlængelse af bygningernes levetid. 

Med de stigende krav til isoleringstykkelsen i nybyggeri, kan facadeisolering med puds med fordel anvendes, hvor man ønsker at have slanke vægkonstruktioner. Samtidig giver systemet mulighed for at holde et stramt funktionelt udtryk i facaderne, hvilket er meget efterspurgt i moderne nybyggeri.

Med den udvendige facadeisolering skabes temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, med et absolut minimum af kuldebroer. Løsningen er den mest energieffektive løsning, der findes, hvilket kan ses på varmeregningen.

Vore kompetencer indenfor facadeisolering er:

 • Vi løser hele opgaven - fra afrensning til overfladebehandling - med egne medarbejdere

 • 45 års erfaring i byggebranchen

 • Gratis konsulentbesøg, tilstandsvurdering og behandlingsbeskrivelse

 • Gode produkter fra anerkendte leverandører. Vi anvender kun systemer fra udbydere, der tilbyder systemgaranti

 • Egen kalkulationsafdeling – vi kan gennemskue den mest fordelagtige løsning

Stor erfaring i udførelse af facadeisolering med puds

SYLAN® AS har stor erfaring i udførelse af facadeisolering med puds. Vore håndværkere sørger for, at opgaverne løses korrekt hele vejen igennem. Ikke kun det synlige, puds og overfladebehandling, men også det vigtigste, nemlig isoleringen og fastgørelsen heraf.

 • Hovedprincipper for udførelse af facadeisolering med puds
 • Underlaget klargøres til facadearbejdet ved evt. afrensning og efterfølgende reparationer, herunder opretning.
 • Opsætning af facadeisolering. Tykkelsen kan variere fra 50 – 400 mm alt efter hvilke isoleringstype som ønskes, samt hvilke krav til varmeisoleringsevnen i den færdige konstruktion.
 • 8 mm fiberarmeret underpuds med 1 lag armerings net.
 • Priming.
 • Afsluttende dekorationspuds i valgfri farve

Download brochure Facadeisolering med puds

Vedligehold

Facadeisolering skal have hærdningstid på ca. 4 uger inden den maksimale styrke er opnået. 


Vi anbefaler, at overfladerne mindst en gang årligt gennemgås for evt. skader, som udbedres iht. materialeleverandørens forskrifter, der medfølger i KS Materialet. Evt. algeforekomster på facadeisolering med puds kan bekæmpes med SYLAN® R-algefri. SYLAN® AS deltager gerne i den løbende vedligeholdelse.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på håndværksmæssigt korrekt udført arbejde. Garantien omfatter ikke evt. skader forårsaget af hændelser der ikke er omfattet af vore arbejder, eks. uhensigtsmæssig vandtilførsel eller saltindhold i konstruktionerne. Anden entreprenørs indgreb i arbejde udført af SYLAN® AS medfører at garantien bortfalder.

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up