Historie

Arne Svenningsen etablerede i 1967 en glasvirksomhed, AS Glas, i ydmyge lokaler i Ikast. Efter et kort tilløb havde han besluttet, at forlade sit job som sælger i en af de etablerede glasvirksomheder, for at blive selvstændig.

AS Glas solgte glas til lokale tømrer- og snedkermestre, som på det tidspunkt oftest selv producerede de vinduer man skulle bruge. Der blev også i AS Glas etableret en glarmesterafdeling, som tog sig af almindeligt glarmesterarbejde, men i lige så høj grad montering af glas i vinduer for tømrer- og snedkermestre og andre håndværkere. Og i 70’erne blev en fugeafdeling tilføjet, ligesom firmaet begyndte at sælge og montere solfilm på eksisterende vinduesglas. AS Glas var indtil 1981 ejet af Arne Svenningsen alene, men i forbindelse med omdannelse til aktieselskab i starten af firserne blev salgschef Thomas Thomsen og Jesper Svenningsen optaget som medaktionærer.

Efterhånden som det blev mere og mere almindeligt at bygge glashuse blev der indgået et samarbejde med et lokalt smedefirma. Formålet var at få andel i de mange m2 glas der skulle bruges i de nævnte glashuse. Udviklingen i anvendelse glas i byggeriet fortsatte, og det gjorde også udviklingen af glasfacadeselskabet som i 1981 blev videreført i et selvstændigt firma. AS Facader var en realitet, et selskab hvor ejerskabet var delt mellem Thomas Thomsen og Arne Svenningsen.

I midten af firserne betød en omstrukturering, at ejerandelene blev synkroniseret, således at Arne Svenningsen ejede 50 % af såvel AS Glas Aktieselskab som AS Facader ApS. Thomas Thomsen og Jesper Svenningsen delte de sidste 50 %. 
Referencelisten på SYLAN® Imprægnering går helt tilbage til 1981. Thomas Thomsen mødte murermester Vagn E. Jensen der var i færd med at imprægnere bygningen på en trikotagevirksomhed i Ikast. De to blev enige om, at AS Glas kunne sælge imprægnering og dertil hørende ydelser, mens Vagn E. Jensens murersvende, sammen med mester selv, kunne udføre de opgaver som glasfirmaet kunne sælge.

I starten var det kun et begrænset antal jobs der skulle udføres, men i løbet af nogle år tog det om sig. Facaderensning, betonrenovering og kældertætning kom også med på programmet. AS Glas fungerede som en effektiv salgsorganisation for Vagn E. Jensen, som til gengæld kvitterede med at alle opgaver blev udført loyalt, til aftalt tid og i den korrekte kvalitet. Allerede her blev værdigrundlaget, der stadig er basis for virksomheden, skabt. Et fantastisk samarbejde fik dog kun lov til at leve i 10 år. En efterårsdag i 1991 blev Vagn E. Jensen pludselig syg, og døde få dage herefter. Et stort tab for familie og venner og ikke mindst for samarbejdspartnerne i AS Glas Aktieselskab. Vagn E. Jensens murerfirma blev delt således at murersvend Laurids Madsen overtog murerarbejdet, mens de øvrige 5 medarbejdere blev ansat i AS Glas Aktieselskab. I dag er Kurt Hansen, Frank Nielsen og Jens Kristian Jensen stadig værdsatte kolleger i SYLAN® AS.

Der var mange opgaver der skulle løses for sælgerstaben var effektiv. Thomas Thomsen havde et fantastisk netværk i lokalområdet, men Jesper Svenningsen, siden 1985, og Aage Graff, 1989, havde kørt land og rige rundt for at fortælle om SYLAN® Imprægnering med videre. På kontoret var firmaernes tidligere revisor Bjarne Rindom ansat som bogholder.

I 1991 blev AS Sylan & Beton Aktieselskab skabt. Ydelserne der omfattede SYLAN® Imprægnering, facaderensning, facaderenovering og kældertætning udgjorde ca. halvdelen af omsætningen, så de havde fortjent sit eget liv. Desuden ville opsplitningen gøre det nemmere at overskue de forskellige forretningsenheder. På dette tidspunkt bestod koncernen af 3 aktieselskaber med hver deres kompetencer og stærke position i markedet.

Arne Svenningsen besluttede i 1993 sig for at forlade ejerskabet i sit livsværk, lade yngre kræfter tage over, og selv koncentrere sig mere om Midtjysk Byggecenter, hvor han også var en væsentlig aktionær. Ejerkredsen kom herefter til at bestå af Thomas Thomsen og Jesper Svenningsen, der hver havde 30 % af aktierne, samt Aage Graff og Bjarne Rindom med hver 20 %. Udviklingen fortsatte og AS Glas anno 1967 havde dannet base for en gruppe væsentlige aktører i byggebranchen, der på sit højeste forsørgede næsten 100 medarbejdere.

Aage Graff og Jesper Svenningsen ønskede yderligere udvikling, primært i AS Sylan og Beton Aktieselskab, men også gerne i de øvrige selskaber. Drøftelserne herom udviklede sig til der blev indgået en købsaftale med de 2 øvrige aktionærer. Aage Graff og Jesper Svenningsen overtog hele aktiekapitalen på baggrund af en samlet værdi på selskaberne på et tocifret millionbeløb. Det foregik stille og roligt og såvel Thomas Thomsen som Bjarne Rindom forblev i koncernen med uændrede jobfunktioner.

Dansk Facadeteknik A/S, et selskab med kompetencer indenfor skorstensrenovering og betonrenovering beliggende i Østdanmark, samt Malerfirmaet Constant A/S, beliggende i Aarhus, blev tilkøbt. Udvikling af de nye selskaber krævede mange ressourcer. Også for mange set i forhold til det udbytte de samme ressourcer investeret i AS Sylan og Beton Aktieselskab kunne have medført. Disse erfaringer har været medvirkende årsag til den senere beslutning om at sælge AS Glas Aktieselskab (2003) og AS Facader Aktieselskab (2009). Aage Graff og Jesper Svenningsen ønskede at koncentrere sig fuldt og helt om entreprenørfirmaet, hvor de gennem tiden altid har lagt den største del af deres interesse og arbejdsindsats.

I efteråret 2010 lykkedes det os at blive registreret varemærke. Sammen med dygtige og engagerede medarbejdere har vi skabt noget der er så vigtigt og så værdifuldt, at det er værd at beskytte. Det er da godt gået. Derfor ser man nu det lille ® hver gang der står SYLAN®.

Uden at gå på kompromis med vores grundlæggende kompetencer og det geografiske område vi dækker, nemlig hele Danmark, er vi til stadighed stadig på vej. På vej mod nye opgaver, nye udfordringer, nye kompetencer og nye mål. Vi har gennem de seneste 5 år opbygget vores entrepriseafdeling, således vi nu også tager os af hovedentrepriser indenfor renovering af bygninger. Og vi har netop indviet vores nye domicil i Aarhus som sammen med vores lokaler i Ikast giver os endnu bedre udviklingsmuligheder.

  • SYLAN® Imprægnering
  • SYLAN® Patinering 
  • SYLAN® Facaderensning
  • SYLAN® Facaderenovering
  • SYLAN® Betonrenovering
  • SYLAN® Kælderrenovering
  • SYLAN® Graffiti 
  • SYLAN® Epoxy - skridsikre belægninger 
  • SYLAN® Facadeisolering med puds

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up