Fugtig kælder

Fugtsikring i kældre er vanskeligt, idet skader der ser ens ud, kan have forskellige årsager. SYLAN® K-produkterne er vore egne og produceres ved de bedste leverandører indenfor hvert enkelt område. Det er dog primært vore kompetencer der er specielle, ikke så meget produkterne.

Vore kompetencer indenfor fugtsikring af kælder er:

  • Vi har set problemet før, og kender løsningen
  • Rutinerede konsulenter giver seriøs rådgivning
  • Specialuddannede entreprenører udfører opgaven rigtigt første gang
  • Vi kan løse hele opgaven

Sådan behandler SYLAN® AS mod fugt i kælder

I mange tilfælde, skal løsningen findes ved, at behandle mod flere af de forskelige årsager. Derfor er det vigtigt, at det er erfarne fagfolk, der vurderer opgaven og anviser behandlingsbeskrivelse. SYLAN® AS har konsulenter, der kan vejlede om, hvilken behandlingsmetode, der er optimal, for at sikre at skaderne ikke udvikler sig med unødvendig nedbrydning og i værste fald skimmel til følge. Og så skal der tages hensyn til holdbarhed, vedligeholdelse og selvfølgelig økonomi. 

Her er anført de oftest forekommende årsager til indvendige fugtproblemer i kældre

Hertil kommer problemer, der skyldes manglende udluftning, saltindhold, almindelig vedligeholdelse, anvendelse af forkerte materialer, samt indvendig beklædning/isolering.

  1. Vand op gennem gulv
  2. Vand trænger gennem kælderydervæg
  3. Vand ind i revner og støbeskel
  4. Opstigende grundfugt i murværk
  5. Kuldebro og kondensproblemer

1. Fugt i kælder - Vand op gennem gulv

Der findes ikke en ”nem” løsning på behandling mod gulve der er utætte. Såfremt vandtrykket nedefra kommer igennem gulvet, er gulvet oftest af ældre dato, og dermed ikke udført efter den byggeskik der anvendes i dag. Det er ikke muligt at tætne et 5-10 cm betondæk, der ligger direkte ovenpå jorden. Her vil det være nødvendigt udskifte gulvkonstruktionen til en løsning, der lever op til nutidige krav. Og i beboelsesrum anbefaler vi altid, at der lægges varme i det nye gulv. 

Fugt på gulve kan også skyldes kondens, hvor effektiv udluftning er eneste løsningsmulighed. Og så er der de tilfælde, hvor vand fra væggen eller fra støbeskel mellem gulv og væg løber ned på gulvet. Se herunder.


2. Fugt i kælder - Vand trænger gennem kælderydervæg

SYLAN® K-1302 - FUGTSTOP 
Anvendelse: Behandling mod fugtgennemtrængning, se tegning punkt 2

1302.1 - Bæredygtigt underlag blotlægges ved at fjerne puds/vandskuring/maling mv. 
Herefter rengøres arealet omhyggeligt.

1302.2 - Eventuelle huller og revner repareres med specialmørtel

1302.3 - Påføring af SYLAN® FUGTSTOP, det skal sikres at arealet er fuldt dækket.


3. Fugt i kælder - Vand ind i revner og støbeskel

SYLAN® K-1303 - WATERPLUG 
Anvendelse: Tørlægning af vandførende revner, se tegning punkt 3

1303.1 - Efter lokalisering af omfanget opskæres revne med optimalt tværsnit og struktur.

1303.2 - Ifyldning af SYLAN® WATERPLUG.

1303.3 - Eventuel efterbehandling kan foretages jf. SYLAN® K-1302 systemet.


4. Fugt i kælder - Opstigende grundfugt

SYLAN® K-1304 - BOREMØRTEL 
Anvendelse: Behandling mod opstigende fugt, se tegning punkt 4

1304.1 - Klargøring jf. SYLAN® K-1302.1 af et bånd på ca. 25 cm højde i niveau med hvor boremørtlen placeres. 

1304.2 - Boring 30 grader af Ø 22 mm 2/3 igennem murværket. Ved ½-stensvægge skal det sikres at der bores gennem vandrette fuger. 

1304.3 - Opfyldning med SYLAN® BOREMØRTEL.

1304.4 - Huller lukkes med vandtæt beton.

1304.5 - For at undgå fugttransport i efterfølgende puds påføres SYLAN® FUGTSTOP ( 1302.3) hvor underlaget er klargjort.


5. Fugt i kælder - Kondens og salte, samt mindre fugtpåvirkninger udefra

SYLAN® K-1305 - FUGTISOLATOR 
Anvendelse: Behandling af eksempelvis kælderydervægge med moderate salt- og fugt
påvirkninger, se tegning punkt 5

1305.1 - Bæredygtigt underlag blotlægges ved at fjerne puds/vandskuring/maling mv. Herefter rengøres arealet omhyggeligt.

1305.2 - Forstærkning.

1305.3 - Udkast med antisulfat.

1305.4 - Afretningspuds.

1305.5 - SYLAN® Isoleringspuds

Garanti i forbindelse med fugtsikring af kælder

Der ydes 1 års garanti på de udførte arbejder, samt desuden garanti på håndværksmæssig korrekt udført arbejde i henhold til AB92. Der kan ikke garanteres mod fugt pga. kuldebroer eller manglende udluftning, ligesom kun behandlede arealer er omfattet af garantien. Garantien bortfalder såfremt de udførte behandlinger gennembrydes (eksempelvis skruer og søm).

Vedligeholdelse af fugtsikring i kælder

Der kan udføres pudsning for at udjævne væggene, dog ikke efter SYLAN® K-1305 FUGTISOLATOR. Afsluttende malerbehandling kan udføres med egnet maling. Inden maling er det vigtigt at underlaget er tilstrækkeligt tørt.

Anvendelse af en diffusionsåben maling er afgørende. 
Sørg for tilstrækkelig udluftning, eventuelt i form af automatiske udluftningssystemer. 

Eventuel reparation/vedligeholdelse af puds og maling udføres efter behov. I forbindelse hermed kontrolleres, om det er nødvendigt at vedligeholde fugtbehandlingerne. I så fald kontaktes SYLAN® AS.

Hvorfor er vi et stensikkert valg?

Se vores kompetencer        Kontakt os

keyboard_arrow_up